Du er en suc­ces, 3D-Sø­ren Brun

BT - - KULTUR -

SØ­REN-SUC­CES

SUC­CES ’Ra­di­ser­ne’ Ani­ma­tion ******

I be­gyn­del­sen af sko­le­å­ret flyt­ter den lil­le, rød­hå­re­de pi­ge så­le­des ind i Sø­ren Bruns na­bo­lag. Vo­res usik­re an­ti­helt bli­ver selv­føl­ge­lig håb­løst fo­rel­sket. Og ef­ter råd fra sin vel­me­nen­de og let sar­ka­sti­ske ve­nin­de Tri­ne går Sø­ren i gang med at im­po­ne­re sko­lens nye pi­ge. Det helt sto­re tryl­le­ri Først ga­el­der det det år­li­ge ta­lents­how, hvor Sø­ren med hja­elp fra sin hund Nu­ser og den­nes fug­le­ven Wood­sto­ck plan­la­eg­ger det helt sto­re tryl­le­ri. Desva­er­re går tryl­les­howet helt i va­sken, da Sø­ren Brun i sid­ste øje­blik va­el­ger at red­de sin lil­le­sø­ster Ni­nas op­tra­e­den. Og me­get bed­re går det hel­ler ik­ke, når det ga­el­der dan­se­ti­mer el­ler lek­tie­hja­elp.

Vi får og­så en min­dre suc­ces­fuld op­da­te­ring af Nu­sers imag­i­na­e­re kamp imod ’Den Rø­de Ba­ron’, hvor hund­e­hu­set for­vand­les til et kamp­fly. Men trods en­kel­te små skøn­heds­fejl er ’Ra­di­ser­ne’ an­no 2015 per­fekt jule­un­der­hold­ning for he­le fa­mi­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.