Til­ba­ge til Ba­de­ho­tel­let

BT - - TV-GUIDE -

SAESONPREMIERE og ver­denskri­sen ban­ker på li­ge uden for lan­dets gra­en­ser, men det er gan­ske an­dre ting, der op­ta­ger stam­ga­ester­ne.

Gros­se­rer Mad­sen kaemper for at kom­me til­ba­ge på top­pen ef­ter fal­lit­ten sid­ste ef­ter­år. Fryg­ter sand­he­den Fru Aur­land fryg­ter, at hen­des mand skal fin­de ud af, han ik­ke er far til par­rets ny­fød­te søn. Aman­da er til­ba­ge i ae­g­te­ska­bet med grev Dit­mar, men drøm­mer sta­dig om Max. Og Wey­se kom­mer i Jeg er sinds­sygt glad for, at se­ri­en har så man­ge se­e­re, der ny­der det uni­vers, som vi og­så ny­der at spil­le i. sel­skab med en ung sku­e­spil­le­re­lev, der vi­ser sig at va­e­re en pi­ge med fle­re ta­len­ter.

De før­ste to sa­e­so­ner af ’Ba­de­ho­tel­let’ fik of­te en hård med­fart af lan­dets an­mel­de­re. Men dan­sker­ne el­sker se­ri­en. Og sid­ste af­snit af sa­e­son to hav­de over 1,3 mil­li­on se­e­re.

»Jeg er sinds­sygt glad for, at se­ri­en har så man­ge se­e­re,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.