Klas­si­ker

BT - - TV-GUIDE -

Du kan va­el­ge imel­lem den ori­gi­na­le ’La­dy og Va­ga­bon­den’ med ame­ri­kansk ta­le (på DR1) el­ler den syn­kro­ni­se­re­de med dansk ta­le (på DR-Ul­tra). Men hand­lin­gen er den sam­me.

Va­ga­bon­den er en hjem­løs og glad hund, der er helt vant til at strej­fe om­kring. La­dy er en lil­le, sød og for­ka­e­let co­ck­er- spa­ni­el med stil. Trods de­res ulig­he­der op­står der en ro­man­ce, da de to plud­se­lig mø­des langt va­ek fra La­dys tryg­ge vil­lakvar­ter. Men vej­en til de­res evi­ge lyk­ke er lang. Un­der­vejs stø­der de bl.a. på hund­e­fan­ge­re og to skin­hel­li­ge si­a­me­ser­kat­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.