Ju­le­klub­ben

BT - - TV-GUIDE -

Onsdag ge­nud­sen­der DR2 nem­lig al­le seks af­snit af vok­senju­le­ka­len­de­ren ’Mens vi pres­ser ci­tro­nen’. Det he­le be­gyn­der i au­gust, hvor Si­grid skal skil­les fra Pe­ter, hvor Li­se må­ske skal for­frem­mes til HR chef og hvor Sø­ren og Lot­te slet ik­ke dyr­ker sex me­re.

Og det slut­ter i de­cem­ber. Si­grid har py­n­tet op og te­en­søn­nen Bu­ster har la­vet fla­e­ske­s­te­gen. Sø­ren og Lot­te kom­mer med ae­del­gran fra Leipzig, og Kim skal spil­le or­gel for pa­stor Pia. Ju­le­af­ten er i gang. Mon mad­klub­ben når he­le vej­en rundt om ju­le­tra­e­et?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.