Skar­pe da­mer

BT - - TV -

Hans Pil­gaard har in­vi­te­ret Li­se Nør­gaard og Ce­ci­lie Frøkja­er til en god gang quiz til for­del for Dan­ner og Frel­sens Ha­er. De to se­je da­mer blev ven­ner, da de sam­men ud­gav en bog og fandt ud af, at de hav­de gan­ske me­get til fa­el­les. Og mon ik­ke de­res man­ge er­fa­rin­ger kan hja­el­pe dem, når spørgs­må­le­ne be­gyn­der at dril­le? Hvem vil va­e­re ... TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.