Dol­ket i Syd­afri­ka, mas­sa­kren i Mün­chen og af­grun­den i Ar­gen­ti­na

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

No­get af det hår­de­ste, jeg har op­le­vet, er dra­be­ne ved OL i Mün­chen

VIL­DE OP­LE­VEL­SER Si­den Claus Bor­re i 1964 trop­pe­de op på Hels­in­gør Dag­blad i skra­ed­der­sy­et ha­bit med grøn­ne ruskind­sko og hvid cot­ton­co­at, har op­le­vel­ser­ne med jour­na­li­stik­ken va­e­ret man­ge og sto­re. »Jeg har altid va­e­ret lidt en ’lo­ne­ly ri­der’. Hvor na­e­sten al­le an­dre jour­na­li­ster rej­ste i flok til be­gi­ven­he­der, rej­ste jeg of­test ale­ne. Det har gi­vet mig nog­le fan­ta­sti­ske op­le­vel­ser. Jeg vil­le ik­ke va­e­re af­ha­en­gig af an­dre, og det har be­ty­det ud­for­drin­ger på godt og ondt.« Et par år in­den Nel­son Man­dela kom til mag­ten i Syd­afri­ka, blev jeg dol­ket på åben ga­de i Jo­han­nes­burg, da jeg skul­le da­ek­ke For­mel 1. Fi­re sor­te ma­end stop­pe­de mig og snit­te­de mig med en kniv i over­krop­pen, så blo­det fos­se­de ud

Der var den be­røm­te epi­so­de ved OL i Seoul i 1988, da hjem­me­ba­ne­bok­se­ren Park Si-hun ham­ren­de ufortjent blev ud­råbt som vin­der mod ame­ri­ka­ne­ren Roy Jo­nes Jr. med den aku­t­te re­ak­tion, at Claus Bor­re gen­tag­ne gan­ge råb­te: ’DET ER EN SKAN­DA­LE!’. Grim op­le­ve­s­le i Mün­chen Men der har og­så va­e­ret me­re men­ne­ske­ligt tragi­ske op­le­vel­ser un­der­vejs.

Som da han i 1972 som na­er­me­ste na­bo til den is­ra­el­ske lejr rap­por­te­re­de fra OL i Mün­chen, hvor den pa­la­esti­nen­si­ske ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion Sor­te Sep­tem­ber skød og dra­eb­te 11 is­ra­el­ske idra­ets­folk.

»No­get af det hår­de­ste, jeg har op­le­vet, er dra­be­ne ved OL i Mün­chen,« si­ger Claus Bor­re.

Og så var der de to per­son­li­ge dra­ma­er.

»Et par år in­den Nel­son Man­dela kom til mag­ten i Syd­afri­ka, blev jeg dol­ket på åben ga­de i Jo­han­nes­burg, da jeg skul­le da­ek­ke For­mel 1. Fi­re sor­te ma­end stop­pe­de mig og snit­te­de mig med en kniv i over­krop­pen, så blo­det fos­se­de ud. De fik, hvad der sva­re­de til blot 130 kro­ner og et Pa­tek Phi­lip­pe ’fa­ke’ arm­båndsur, som jeg hav­de købt i Thailand. Det smadre­de de de­mon­stra­tivt.«

»I Ar­gen­ti­na i 1997 var jeg på vej ud mod en fi­ske­re­stau­rant ved Ri­ver Pla­te, da bi­len plud­se­lig drat­te­de ned i et dybt hul. Det lyk­ke­des mig at krav­le op fra kra­te­ret. Det vi­ste sig at va­e­re en ud­grav­ning til et vej­ar­bej­de, men i Bu­enos Ai­res bru­ger man åben­bart ik­ke af­spa­er­rin­ger.

En til­fa­el­dig po­li­ti­bil trak min vogn op, og så kun­ne jeg kø­re vi­de­re i ba­elg­mør­ke med smadre­de lyg­ter. Po­li­ti­be­tjen­te­ne var li­geg­la­de – de hav­de få­et lidt hån­dø­rer, som tak for hja­el­pen.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.