Husk li­ge sporten...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hvem får hå­ne­ret­ten i de dob­bel­te ri­val-opgør? I Me­tal Liga­en er der sat vand over til et par da­ge fyldt med guf for is­ho­ck­ey­ken­de­re, når de sam­me hold mø­des ude og hjem­me 29. og 30. de­cem­ber. Der er isa­er lagt op til in­ten­se opgør, når sid­ste års fi­na­li­ster, Søn­derjy­ske og Es­b­jerg Ener­gy, tør­ner sam­men, li­ge­som ri­va­li­se­rin­gen mel­lem Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls og Rung­sted Is­ho­ck­ey får to ny ka­pit­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.