1 ,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ha­po­el Ka­ta­mons op­ryk­ke­re skul­le bru­ge lidt tid på at vaen­ne sig til tem­po­et i Is­ra­els na­est­bed­ste ra­ek­ke. man tab­te fem af de før­ste syv kam­pe med kun tre score­de mål i pro­ces­sen, men ef­ter­føl­gen­de har man vist sig gan­ske kom­pe­ti­ti­ve med 13 po­int i de sid­ste ot­te kam­pe. Ude­hol­det fra Na­za­reth har blot vun­det en af de sid­ste ti kam­pe i al­le tur­ne­rin­ger og var ude i 120 mi­nut­ters ud­ma­gren­de po­kal­kamp så sent som i tirs­dags. Ha­po­el Ka­ta­mon har der­i­mod haft to ugers kamp­pau­se, så de bør va­e­re Na­za­reth over­leg­ne rent fy­sisk. Fint od­ds på 1-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.