3,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bund­gys i Sau­di Ara­bi­en mel­lem num­mer sidst og num­mer na­est­sidst. De to nedryk­nings­plad­ser lig­ner et an­lig­gen­de mel­lem Ha­jer, Al Ra­ed og Ha­jer, og sa­er­ligt Ha­jer er pres­se­de ef­ter kun tre po­int i 12 kam­pe - det ene af dem dog se­ne­st via 0-0 mod Al Qu­a­di­siya i en fy­sisk pra­e­get af­fa­e­re med he­le 41 fris­park un­der­vejs. Al Ra­ed er og­så et af de me­re hårdt­spil­len­de hold i ra­ek­ken, og i for­vej­en er de sid­ste fi­re ind­byr­des opgør al­le endt med ét-måls­sejr til et af hol­de­ne. Kam­pens be­tyd­ning in men­te lig­ner det en nervøs af­fa­e­re med uaf­gjort som lo­gisk re­sul­tat.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.