Hund­e­e­jer nik­ker po­li­ti­ker en skal­le

BT - - NYHEDER -

Fol­ke­tings­med­lem Ka­ren Kl­int (S) fra Vej­le fik bå­de et møg­fald og en skal­le, da hun lil­leju­le­af­tens­dag på­tal­te, at en hund­e­e­jer ik­ke be­hand­le­de sin hund or­dent­ligt.

Det forta­el­ler Ka­ren Kl­int selv i et op­slag på Fa­ce­book, be­ret­ter TV SYD.

Epi­so­den ud­s­pandt sig, da Ka­ren Kl­int og hen­des mand gik en tur i Vej­le, hvor hun så en hunde-ejer brutalt vri­de ører­ne rundt på sin sto­re hund.

Ka­ren Kl­int be­skri­ver i Fa­ce­book-opsla­get på den­ne må­de: ’Jeg spa­er­rer så vej­en for ham og be­der ham stil­le be­hand­le sin hund or­dent­ligt. Så fik jeg et møg­fald, som jeg ik­ke kan sta­ve til - hvor­ef­ter han nik­ke­de mig en skal­le’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.