Da Hel­le Thor­ning gra­ed for he­le na­tio­nen

BT - - NYHEDER -

FOTO 2015 BTs fo­to­graf Bax Lind­hardt da­ek­ke­de be­gra­vel­sen af Dan Uzan, det jø­di­ske of­fer for ter­r­or­an­gre­bet på den jø­di­ske sy­na­go­ge i Kø­ben­havn. Bil­le­det er ta­get ef­ter be­gra­vel­sen, hvor den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning-Sch­midt var på vej over til sin mi­ni­ster­bil. »Hun var ty­de­ligt på­vir­ket af he­le si­tu­a­tion. Før det­te bil­le­det tog jeg et, hvor hun tør­re­de tå­rer­ne va­ek. Hun gra­ed på en hel na­tions veg­ne,« for­kla­rer Lind­hardt.

Iføl­ge fo­to­gra­fen var det enormt be­va­e­gen­de, for­di der lå en stor trist­hed over al­le dem, der var kom­met. He­le det jø­di­ske sam­fund var mødt op sam­men med det of­fi­ci­el­le Dan­mark.

»Hel­le Thor­ning var Danmarks an­sigt udadtil og en ho­ved­per­son den dag. Jeg bli­ver sta­dig rørt, når jeg ser bil­le­det i dag. For Hel­le Thor­ning er et kon­trol­men­ne­ske og er me­get be­vidst om, hvor­dan hun age­rer Hel­le Thor­ning er et kon­trol­men­ne­ske og er me­get be­vidst om, hvor­dan hun age­rer over for pres­sen. Her gav hun slip og vi­ser fø­lel­ser over for pres­sen. Her gav hun slip og vi­ser fø­lel­ser, og det rø­rer mig.«

For Bax Lind­hardt er bil­le­det et sym­bol på de sva­e­re da­ge i Kø­ben­havn, og på tva­ers af par­ti­er og re­li­gio­ner for­må­e­de al­le at sam­les og sa­en­ke pa­ra­der­ne. Og far­ve­val­get er helt be­vidst.

»Bil­le­det er i sort og hvidt for at styr­ke en­kel­he­den, og sam­ti­dig er det skå­ret, så man ik­ke kan se ki­sten og det jø­di­ske sam­fund, der er mødt op. Man ser kun et an­sigt - der vi­ser he­le stem­nin­gen, og hvad folk ta­en­ker om den tragi­ske ha­en­del­se.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.