Nej, ju­lemad er med til at de­fi­ne­re os dan­ske­re

BT - - DEBAT -

MIK­KEL DEN­CK­ER

jul, som de vil, så det vil jeg slet ik­ke gi­ve no­gen an­vis­nin­ger på. Men jeg sy­nes ik­ke, man be­hø­ver at spi­se min­dre kød. Jeg sy­nes, man skal spi­se det kød, man har lyst til. Det er en del af vo­res ju­le­tra­di­tio­ner, at vi spi­ser kød. Det sy­nes jeg, man skal bli­ve ved med, hvis man har lyst til det. Ju­len er li­ge­som man­ge an­dre tra­di­tio­ner med til at de­fi­ne­re os som de dan­ske­re, vi er. Vi har en kri­sten kul­tu­rarv, og det skal vi selv­føl­ge­lig mar­ke­re med de tra­di­tio­ner, vi har, hvor no­get be­stemt mad er en del af det. Så det sy­nes jeg, vi skal bli­ve ved med, da det er en del af vo­res iden­ti­tet.

FOLK SKAL HOL­DE

DAN­SKER­NES UD­LED­NING AF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.