Ja, kød er us­undt for men­ne­sker og kli­ma­et

BT - - DEBAT -

CHRI­STI­AN POLL

stop­pe fuld­sta­en­dig med at spi­se kød, spe­ci­elt ik­ke i de­cem­ber, hvor vi har tra­di­tio­ner for det. Men i det dag­li­ge skal vi over­ve­je at ska­e­re ned på kø­det. Det vil­le va­e­re fint, hvis man spi­ste min­dre i kød i de­cem­ber, men mest for­di vi skal sp ise m in­dre kød året rundt. Man skal ik­ke fø­le sig be­gra­en­set af at spi­se min­dre kød, men der­i­mod la­e­re at spi­se nye ting. Så skal man ek­sem­pel­vis fin­de pro­te­i­ner an­dre ste­der og bru­ge råva­rer, man ik­ke ple­jer at spi­se.

VI SKAL IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.