I reb over ’Ind­gan­gen til hel­ve­de’

BT - - NYHEDER -

33-åri­ge Sam Cos­sman er en op­da­gel­ses­rej­sen­de film­ska­ber. På bil­le­det ses han i sølvdragt, mens han for­sø­ger at rap­pel­le 365 me­ter ned ad si­den på en af ver­dens mest ak­ti­ve vulka­ner ved navn Marum.

Der skal en god po­r­tion mod til at sa­et­te sin lid til det var­me­mod­stands­dyg­ti­ge reb, når man ha­en­ger over en 2.000 gra­der varm, bob­len­de la­va­sø med det lo­ka­le navn ’Ind­gan­gen til hel­ve­de’.

Sam Cos­sman forta­el­ler selv, at bun­den af vulka­nen har haft fa­er­re be­sø­gen­de end må­nen.

Vulka­nen lig­ger på øgrup­pen Va­nu­a­tu, der er be­lig­gen­de mel­lem Au­stra­li­en og Fi­ji.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.