Rig­man­den: An­ders Kirk Jo­han­sen

BT - - NYHEDER -

Der er ta­et­te bånd mel­lem kon­ge­fa­mi­li­en og ar­vin­ger­ne til Le­go-for­mu­en. En af dem er 38-åri­ge An­ders Kirk Jo­han­sen, som er ol­de­barn af Le­gos grund­la­eg­ger, Ole Kirk Chri­sti­an­sen. Sam­men med si­ne to brødre og de­res fora­el­dre ejer An­ders Kirk Jo­han­sen in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Kirk Ka­pi­tal, og med en for­mue på ot­te mil­li­ar­der er fa­mi­li­en blandt Danmarks ri­ge­ste. An­ders Kirk Jo­han­sen står of­te på ga­e­ste­li­sten, når der in­vi­te­res til roy­a­le be­gi­ven­he­der, og han har fle­re gan­ge va­e­ret med på kon­gej­ag­ter. I år delt­og An­ders Kirk Jo­han­sen, da Kron­prin­sen den 13. novem­ber holdt kon­gej­agt i Glud­sted Plan­ta­ge, og 14 da­ge se­ne­re var han og­så med til prins­ge­ma­lens jagt på Kloster­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.