Er­hvervs­man­den: Poul Due Jen­sen

BT - - NYHEDER -

Ele­gant kla­edt i blå jak­ke og bru­ne buk­ser mød­te Grund­fos-ar­vin­gen Poul Due Jen­sen op, da Kron­prin­sen in­vi­te­re­de til jagt i Glud­sted Plan­ta­ge. Poul Due Jen­sen er bar­ne­barn af Grund­fos-stif­te­ren, der og­så hed Poul Due Jen­sen, og søn af virk­som­he­dens man­ge­åri­ge le­der, Ni­els Due Jen­sen. Poul Due Jen­sen og Kron­prin­sen har mødt hin­an­den ved fle­re lej­lig­he­der, blandt an­det når kron­prin­s­par­ret har ka­stet kon­ge­lig stjer­neg­lans over Grund­fos, når par­ret har del­ta­get i er­hvervs­frem­stød i ud­lan­det sam­men med virk­som­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.