Uheld uden fø­rer

BT - - BILER -

end­nu bed­re til­pas­se­de til vir­ke­lig­he­dens tra­fik­møn­stre. Det er men­ne­ske­lig in­tu­i­tion mod den kun­sti­ge in­tel­le­li­gens re­gel­ryt­te­ri.

Vi har dog sta­dig til go­de at se al­vor­li­ge ulyk­ker med selv­kø­ren­de bi­ler. Det er stort set altid ba­re små­bu­ler og bø­je­de ko­fan­ge­re, det dre­jer sig om, for­di bi­ler­ne er over­for­sig­ti­ge.

Selv­om an­tal­let af ulyk­ker må­ske sti­ger i den ind­le­den­de fa­se, skul­le an­tal­let af al­vor­li­ge ulyk­ker ger­ne fal­de dra­stisk i takt med, at de fø­rer­lø­se bi­ler lang­somt in­tro­du­ce­res i tra­fik­ken. Fø­rer­lø­se bi­ler ved nem­lig, hvad den fø­rer­lø­se bil ved si­den af har ta­enkt sig at gø­re, så de vil al­drig ka­ram­bo­le­re med hin­an­den. Kun med de ufor­ud­si­ge­li­ge men­ne­ske­li­ge bi­li­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.