Fi­at over­ve­jer Abarth-ud­ga­ve af 500X

BT - - BILER -

Mens Fi­ats stang­va­re sa­el­ger hi­sto­risk dår­ligt, er der me­re gang i mo­del­ler­ne un­der Fi­at 500 pa­raply­en. Isa­er den høj­ben­de cros­sover Fi­at 500X sa­el­ger godt på ver­dens­plan, og det er Fi­ats per­for­man­ce­af­de­ling Abarth ik­ke blind for. Abarth la­ver tu­ne­de ud­ga­ver af Fi­ats mo­del­ler, ak­ku­rat som M gør det for BMW. Og nu lu­rer Abarth an­gi­ve­ligt på at la­ve en hid­sig 200 he­stes ud­ga­ve af 500X med skør­ter og sa­en­ket un­der­vogn. Mo­to­ren skul­le va­e­re Fi­ats suc­ces­ful­de 1,4 li­ters tur­bo­mo­tor, som al­le­re­de la­ver op til 170 hk i 500X. Om den bli­ver til no­get, er end­nu uvidst, men mu­lig­he­den skul­le va­e­re op­stå­et, for­di en 200 he­stes ud­ga­ve over­ve­jes til en hur­tig Abarth-ud­ga­ve af den kom­men­de Fi­at Spi­der, som er ba­se­ret på Ma­z­da MX-5. Vi ven­ter og hå­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.