Pors­che aen­drer nav­ne på mo­del­ler

BT - - BILER -

Pors­che stø­ver nu den hi­sto­ri­ske 718-be­teg­nel­se af til de­res mind­ste mo­del­ler, der ind­til nu ba­re har hed­det Box­ster og Cay­man. Den åb­ne ud­ga­ve kom­mer til at hed­de 718 Box­ster, og cou­pe­en 718 Cay­man. Tal­let hen­ty­der til Pors­ches le­gen­da­ri­ske ra­cer­bil 718 fra 1957, der do­mi­ne­re­de på ra­cer­ba­ner. Sam­men med nav­ne­for­an­drin­gen bli­ver de to mo­del­ler bragt tek­nisk ta­et­te­re på hin­an­den, li­ge­som en ny se­rie tur­bo­fodre­de, fi­re-cy­lin­dre­de boxer­moto­rer in­tro­du­ce­res til mo­del­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.