Ford sat­ser på el

BT - - BILER -

32 mia. kro­ner vil Ford in­ve­ste­re i el- og hy­brid­mo­del­ler de kom­men­de fem år. Det på trods af, at sal­get af kon­ven­tio­nel­le bi­ler med for­bra­en­dings­mo­tor al­drig har va­e­ret sta­er­ke­re på hjem­me­mar­ke­det i USA. Må­let er i 2020 at ha­ve 19 hy­brid- og el-bi­ler på mar­ke­det, mod de seks de har i dag. Ud af de 32 mia. kr. skal de 15 mia. kr. bru­ges på at ud­vik­le bat­te­ri­tek­no­lo­gi­en, hvor de største gevinster fin­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.