VW gi­ver op

BT - - BILER -

VW af­li­ver de­res flagskib Pha­e­ton. Mo­del­len er en luksus­li­mou­si­ne ba­se­ret på sam­me tek­nik som Bent­ley Con­ti­nen­tal GT. Men VW’s kon­ser­va­ti­ve su­per-Pas­sat har al­drig vun­det no­gen stor fanska­re. De fle­ste er solgt til Ki­na el­ler kø­rer som fir­ma­bi­ler i Volkswa­gen-re­gi. VW lover dog at lan­ce­re en ny Pha­e­ton. Dog først i 2019 – og den vil ude­luk­ken­de bli­ve lan­ce­ret som en el-ver­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.