DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter 17 run­der fø­rer Lei­ce­ster som be­kendt sen­sa­tio­nelt Pre­mi­er Le­ague. Book­ma­ker­ne har dog la­en­ge be­trag­tet dem som lidt af en døgn­flue, men åben­bart ik­ke la­en­ge­re.

I hvert fald er Lei­ce­ster nu fle­re ste­der fa­vo­rit til at kom­me i Cham­pions Le­ague. Så­le­des gi­ver Dan­ske Spil og Bet365 blot od­ds 1,95 på, at det sker - hvil­ket på godt dansk be­ty­der, at Lei­ce­ster nu na­e­sten har 50 pro­cent chan­ce for at bli­ve i top fi­re iføl­ge book­ma­ker­ne.

Helt sik­kert er det, at Ar­se­nal og Man­che­ster Ci­ty sa­et­ter sig på to af plad­ser­ne - de gi­ver beg­ge mak­si­malt od­ds 1,05 - og der­ef­ter lig­ner det et ta­et kapløb mel­lem Tot­ten­ham, Man­che­ster Uni­ted og alt­så Lei­ce­ster om de to sid­ste plad­ser.

Til gen­ga­eld er tro­en lil­le på et Chel­sea-mira­kel med od­ds 7,00 på en top fi­re-pla­ce­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.