1 ,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det ser me­get sva­ert ud for Torquay for ti­den. Man har vun­det én gang i de se­ne­ste 21 kam­pe, og på grund af dår­lig øko­no­mi har fle­re pro­fi­ler for­ladt hol­det. Der­til kom­mer en ska­de til top­sco­rer Tyro­ne Marsh, mens for­sva­re­ren Angus McDo­nald står over med ka­ran­ta­e­ne, og der­for er Torquays trup så tynd, at man kun har 13 ska­des­fri mark­spil­le­re. Fo­rest Gre­en er blandt de bed­ste hold i ra­ek­ken og har kun én gang i sa­e­so­nen sat po­int til imod et hold fra den ne­der­ste del af ra­ek­ken. De kan kom­me i sta­er­ke­ste op­stil­ling og lig­ner det sik­re hol­de­punkt.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.