2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Si­den Mi­ke Wil­li­am­son tog til­ba­ge til Newcast­le, har va­er­ter­nes de­fen­siv sej­let med in­tet min­dre end ni mål imod i fi­re kam­pe. Of­fen­si­ven er dog sta­dig fin, og der­for vir­ker det over­ra­sken­de, at man skal ha­ve så pa­ent et od­ds på man­ge mål i den­ne kamp. Re­a­ding har få­et ny ma­na­ger i Bri­an McDer­mott, hvil­ket selv­føl­ge­lig ska­ber lidt usik­ker­hed, men de har til gen­ga­eld de­fen­si­ve pro­ble­mer til den­ne kamp med Jor­dan Obi­ta ska­der og tvivl om Mi­cha­el Hector og An­ton Fer­di­nand. Alt an­det li­ge vir­ker det som et spa­en­den­de od­ds på tre mål el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.