’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Dum må­de at få fle­re la­e­se­re til si­ne ’hvad er det nu, de hand­ler om’-bø­ger, han skri­ver Tom Bag­ge (BTs Fa­ce­book-si­de) Tå­be­ligt brev. I 1860 fik de men­ne­sker, der flyt­te­de til Dan­mark, med ga­ran­ti ik­ke hver må­ned ud­le­ve­ret en po­se pen­ge og gi­vet gra­tis ud­dan­nel­se og la­e­ge­hja­elp. De måt­te fin­de sig et ar­bej­de og for­sø­ge at kla­re sig så godt, de kun­ne. Så­dan som det jo og­så, så vidt jeg ved, er i USA. Det er vel ri­me­ligt, at man skal for­sør­ge sig selv, hvis man over­ho­ve­det kan. Har man pen­ge med fra Sy­ri­en, er det vel ri­me­ligt, man bru­ger dem først. Der er jo ik­ke ta­le om ting, der har af­fek­tions­va­er­di Kir­sten Ma­rie Waa­de (BTs Fa­ce­book-si­de)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.