Mus­lim­sk be­desal plyn­dret

BT - - NYHEDER -

De­mon­stran­ter har plyn­dret en mus­lim­sk be­desal og sat ild til ud­ga­ver af Kor­a­nen på den fran­ske ø Kor­si­ka, op­ly­ser po­li­ti­et.

Uro­lig­he­der­ne op­stod ju­le­dag, hvor der i for­vej­en var et for­hø­jet sik­ker­heds­ni­veau på grund af de blo­di­ge angreb i Pa­ris 13. novem­ber, hvor ji­ha­di­ster dra­eb­te 130 per­so­ner.

I by­en Ajac­cio blev to brand­ma­end og en po­li­ti­be­tjent sår­et nat­ten til fre­dag i et lavind­komst­kvar­ter, da de iføl­ge myn­dig­he­der­ne blev ud­sat for et »bag­holds­an­greb« af »ad­skil­li­ge ha­et­te­kla­ed­te un­ge«.

I pro­test mod over­fal­de­ne sam­le­des om­kring 150 per­so­ner ef­ter­mid­dag for at vi­se støt­te til po­li­ti­et og brand­kor­p­set. Men nog­le af dem for­lod ho­ved­demon­stra­tio­nen og gik mod det fat­ti­ge bo­lig­om­rå­de, hvor uro­lig­he­der­ne brød ud nat­ten før.

De råb­te ting som »ud med ara­ber­ne« og »her bor vi« .

Sam­ti­dig smadre­de en lil­le grup­pe men­ne­sker glas­dø­ren ind til den na­er­lig­gen­de be­desal, plyn­dre­de sa­len og sat­te ild til fle­re bø­ger, her­un­der Kor­a­nen.

»50 bø­ger blev smidt ud på ga­den, si­ger en re­gio­nal em­beds­mand og til­fø­jer, at nog­le af bø­ger­nes sider var ble­vet bra­endt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.