Stenskred ved ja­de­mi­ne

BT - - NYHEDER -

Op mod 50 per­so­ner fryg­tes dø­de, ef­ter at et stenskred har ramt et om­rå­de af det nord­li­ge My­an­mar, hvor der ud­vin­des guld og ja­de­sten. Stenskred­det er det an­det in­den for den se­ne­ste må­ned. I slut­nin­gen af novem­ber mi­ste­de 115 per­so­ner li­vet ved en ja­de­mi­ne i Ka­chin.

»Vi er be­gyndt at sø­ge ef­ter over­le­ven­de her til mor­gen (lør­dag, red.), og vi har fo­re­lø­big fun­det fem lig,« si­ger Tint Swe Myint fra lo­kalsty­ret.

I om­rå­der­ne om­kring Hpa­kant ud­vin­des om­kring 90 pro­cent af ver­dens ja­de­sten, der isa­er er po­pu­la­e­re i na­bo­lan­det Ki­na.

Det nord­li­ge My­an­mar er kendt for at frem­stil­le nog­le af ver­dens fi­ne­ste og mest ef­ter­trag­te­de ja­de­sten, der isa­er an­ven­des i smyk­ker.

Pri­sen på ja­de er rø­get i vej­ret de se­ne­re år på grund af en stor ef­ter­spørgsel fra spe­ci­elt Ki­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.