BTs le­der man­dag: Uva­er­dig sym­bol­po­li­tik om smyk­ker

BT - - DEBAT -

UGENS DE­BAT

Re­ge­rin­gen har bragt sig selv i en min­dre ju­le­kri­se ved at fo­re­slå, at det skal va­e­re mu­ligt at be­slag­la­eg­ge va­er­di­gen­stan­de fra flygt­nin­ge. Det lug­ter langt va­ek af sym­bol­po­li­tik. (...) For­sla­get om at kon­fi­ske­re smyk­ker er uva­er­digt. Bå­de over­for de asylan­sø­ge­re, der ri­si­ke­rer at få pil­let smyk­ker af sig. Og over­for de be­tjen­te, der skal stå og vur­de­re, om en ring om fin­ge­ren el­ler en ka­e­de om hal­sen har så stor va­er­di, at den skal kon­fi­ske­res. Flygt­nin­ge­kri­sen er al­vor­lig og kal­der på ek­stra­or­di­na­e­re til­tag, men her er re­ge­rin­gen gå­et for langt.

la­es he­le le­de­ren på bt.dk/le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.