D

BT - - SØNDAG -

ybt un­der den fløj på Chri­sti­ans­borg, der til dag­lig hu­ser Stats­mi­ni­ste­ri­et, lig­ger en kom­man­do­cen­tral, hvor­fra re­ge­rin­gen skul­le le­de lan­det i til­fa­el­de af krig. I 70 år har kun gan­ske få per­so­ner haft kend­skab til kom­man­do­cen­tra­lens ek­si­stens. End­nu fa­er­re har set, hvad der gem­mer sig bag de fi­re tun­ge jern­dø­re. Det var her, re­ge­rin­gens

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.