MAJ WISMANN

BT - - SØNDAG -

For dig, der er i et for­hold:

»Be­slut jer for, at 2016 skal va­e­re det år, hvor I virkelig sa­et­ter ind på kon­to­en og en­ga­ge­rer jer i for at få det par­for­hold, I drøm­mer om. Det er en be­slut­ning, der skal ta­ges helt be­vidst. Lav en pagt. Og be­slut så, hvil­ket om­rå­de der skal sa­et­tes ind på. Va­elg den ene ting, der er vig­tigst for jer, og la­eg så en plan.«

For dig, der ger­ne vil fin­de en ka­e­re­ste:

»Hav det sjovt. Jo gla­de­re, du er som sing­le, og jo me­re du kan fyl­de dit eget liv ud med det, du sy­nes er fedt, jo me­re at­trak­tiv er du fak­tisk over for de ’rig­ti­ge’ i for­hold til dem, du sø­ger. Og så bli­ver det og­så me­get nem­me­re at tak­ke ’pa­ent nej’, når du er på da­te. Et sjove­re sing­le­liv er be­ty­de­ligt fe­de­re end et fladt par­for­hold, hvor du godt ved, at du kun er, for­di du ba­re ik­ke or­ker at va­e­re sing­le.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.