SPIL

BT - - SØNDAG -

Pc Ga­mer ta­sta­tur

******

Det er altid godt at kun­ne skil­le sig ud på et mar­ked med man­ge ud­by­de­re. Det er sja­el­dent, vi ser et hvidt ga­m­ing ta­sta­tur, så i man­ge for­ret­nin­ger er det der­for Isku i den hvi­de ud­ga­ve, der ud­stil­les. Som altid er kva­li­te­ten helt i top med Roc­cats pro­duk­ter. Isku FX er sta­bilt og hur­tigt og by­der på en mas­se mu­lig­he­der, som det er stan­dard i dag. Roc­cat har sit eget ’Ea­sy Shift’ sy­stem, der gi­ver al­le ta­ster mu­lig­hed for en dob­belt funk­tion. Pris­ma­es­sigt lig­ger Isku på om­kring 900 kr. og det er en helt fin pris må­lt mod kva­li­te­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.