Van Gaals s

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SJA­EL­DEN STI­ME selv om van Gaal nor­malt står stejlt i vin­den, måt­te han ef­ter gårs­da­gens gok in­drøm­me, at han er tyn­get af pres­set.

Han hav­de på pres­se­mø­det op til kam­pen mod Sto­ke kra­e­vet en und­skyld­ning af de jour­na­li­ster, der som et fak­tum hav­de be­ret­tet, at han vil­le bli­ve fy­ret på grund af de svig­ten­de re­sul­ta­ter. Nu ser han selv al­voren. En an­den si­tu­a­tion »Det er en an­den si­tu­a­tion. Vi har tabt fi­re i streg, så vi må ven­te og se, hvad der sker,« sag­de van Gaal til Sky Sports og til­fø­je­de:

»Det (pres­set, red.) fyl­der me­get. Jeg for­sø­ger at gø­re alt, hvad jeg kan, men pres­set sti­ger fra kamp til kamp, og vi er nødt til at lø­se det pro­blem.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.