Ae­de ko­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg for­sø­ger at gø­re alt, hvad jeg kan, men pres­set sti­ger fra kamp til kamp, og vi er nødt til at lø­se det pro­blem til at ta­ge at fø­le på. Han blev hen­tet til Man­che­ster Uni­ted for halvan­det år si­den. Som den sto­re frel­ser skul­le skul­le han gen­rej­se den klub, som Alex Fer­gu­sons ud­valg­te, David Moy­es, på re­kord­tid hav­de kørt i sa­enk. Men fak­tum er, at han nu, halvan­den sa­e­son og me­re end 250 mil­li­o­ner pund se­ne­re, har ført hol­det ind i sin va­er­ste re­sul­tat­ma­es­si­ge kri­se i 54 år. Let at pe­ge fin­gre Spil­ler­nes til­lid har han sta­dig. Det for­sik­re­de midt­ba­ne­s­li­de­ren Mi­cha­el Car­ri­ck pligt­skyl­digt ef­ter bla­ma­gen mod Sto­ke. Brø­d­e­be­tyn­get køb­te han sin tra­e­ners pra­e­mis om, at det er spil­ler­ne, der skal ta­ge an­sva­ret på sig og tur­de spil­le fod­bold.

»Det er let at pe­ge no­gen ud, men som hold og klub skal vi hol­de sam­men. Vi skal vin­de fod­bold­kam­pe, og det skal al­le ta­ge an­svar for.«

Car­ri­ck lig­ne­de dog in­gen­lun­de en mand, der hav­de ta­enkt sig at føl­ge si­ne eg­ne ord op med hand­ling:

»Det var en for­fa­er­de­lig pra­e­sta­tion. Det er en for­fa­er­de­lig fø­lel­se. Det er sva­ert at hånd­te­re. Vi gør det ik­ke godt nok som hold. Vi skal gø­re det bed­re. Det er Man­che­ster Uni­ted, vi spil­ler for«, sag­de han til Sky Sports,

Om det og­så er Man­che­ster Uni­ted, Lou­is van Gaal er tra­e­ner for, når 2015 bli­ver til 2016 er end­nu uvist, men va­el­ger klub­le­del­sen at lyt­te til Sto­ke-til­ha­en­ger­nes råd, får de dog to løs­nin­ger i en: Ud med hol­la­en­de­ren og ind med »José Mourin­ho!«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.