Gter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

står godt, hvis an­dre spør­ger, om det virkelig er nød­ven­digt at ha­ve det sam­me på mor­gen­bor­det for 23. dag i tra­ek,« si­ger Kas­per Hvidt.

En psy­ko­log vil­le må­ske hur­tigt no­te­re ’au­ti­sti­ske ten­den­ser’ på blok­ken. Men det er ik­ke, hvad Kas­per Hvidt ser, når han spej­ler sin sja­el.

»Det er ba­re min må­de at sik­re, at tin­ge­ne fun­ge­rer så op­ti­malt som mu­ligt. Vi spil­le­re skal pra­este­re i to kam­pe om ugen, og der sid­der en mas­se men­ne­sker på til­sku­er­plad­ser­ne,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.