DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er kom­met bag på de fle­ste, at Ca­ro­li­na Pant­hers er det su­ve­ra­e­ne top­hold i NFL med nu 14 sej­re af 14 mu­li­ge.

Men det har åben­bart ik­ke vun­det spe­ci­elt me­get respekt hos book­ma­ker­ne.

I hvert fald er Pant­hers ik­ke en­gang fa­vo­rit­ter til at vin­de Su­per Bowl - det er i ste­det de for­sva­ren­de me­stre fra New Eng­land Pa­tri­ots, som blot står i om­kring 4,33 på at vin­de Su­per Bowl mod 4,50 på Pant­hers.

Bli­ver det ik­ke en af de to fa­vo­rit­hold, som lø­ber med tit­len, er det straks me­re åbent, hvem der skal va­e­re førsteud­for­drer til de to hold.

Li­ge nu er det Arizo­na Car­di­nals kne­bent for­an Se­att­le Sea­hawks, mens Gre­en Bay Pa­ck­ers og Se­att­le Sea­hawks er med i det felt - de fi­re hold får man til mel­lem syv og 10 gan­ge pen­ge­ne som Su­per Bowl-vin­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.