2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv uden to stam­spil­le­re i ka­ran­ta­e­ne, for­må­e­de Brescia at vin­de den sva­e­re ude­kamp i Ba­ri, og de bør alt an­det li­ge og­så va­e­re et godt spil i den­ne kamp. For­men er nem­lig frem­ra­gen­de, og nu kan man end­da kom­me i sta­er­ke­ste op­stil­ling. Ter­na­na er mod­sat ik­ke spe­ci­elt godt kø­ren­de for ti­den, og har ove­ni vig­ti­ge Fe­de­ri­co Fur­lan i ka­ran­ta­e­ne. De er i for­vej­en ik­ke no­get stort ude­hold med syv ne­der­lag i de før­ste 10 kam­pe på frem­med graes, og der­til kom­mer en lang rej­se nord­på for at kom­me til kam­pen. Brescia lig­ner et gan­ske fint spil i dag.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.