2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nova­ras flot­te sti­me på seks sej­re i tra­ek blev stop­pet via 0-0 hjem­me mod Ce­se­na, men med 21 af­slut­nin­ger var det be­stemt ik­ke ef­ter ret­fa­er­digt, at va­er­ter­ne måt­te gå fra ba­nen med ufor­ret­tet sag. Ce­se­na har en af ra­ek­kens bed­re de­fen­si­ver, og det er sva­ert at se Mo­de­na gø­re dem kun­sten ef­ter i ef­ter­mid­dag. Hjem­me­hol­det lig­ger i den tun­ge en­de af ta­bel­len og har kun to gan­ge i ti for­søg for­må­et at ta­ge po­int mod et hold fra den bed­re halv­del af ta­bel­len. Der­u­d­over er hol­det mindst scoren­de af al­le i Se­rie B, så her åb­net 2-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.