Fransk Na­zi­ka­pi­tel kan stu­de­res

BT - - NYHEDER -

Man­dag mor­gen får fransk­ma­end ad­gang til et af de mest øm­tå­le­li­ge ka­pit­ler i lan­dets hi­sto­rie, når ar­ki­ver fra Vi­chysty­ret åb­nes for of­fent­lig­he­den.

Det au­to­ri­ta­e­re Vi­chysty­re, navn­gi­vet ef­ter kur­by­en af sam­me navn, sam­ar­bej­de­de med den na­zi­sti­ske be­sa­et­tel­ses­ha­er. Sty­ret fun­ge­re­de i åre­ne 1940-44 un­der An­den Ver­denskrig.

Phi­lip­pe Pétain stod i spid­sen for Vi­chysty­ret, som hjalp na­zi­ster­ne med at depor­te­re ti­tu­sind­vis af jø­der.

Frank­rig ind­gik i 1940 en af­ta­le med ty­sker­ne, som in­de­bar, at Frank­rig blev delt i to om­rå­der.

Den nord­li­ge del af Frank­rig og et bredt ba­el­te langs At­lan­ter­hav­sky­sten blev be­sat af na­zi­ster­ne, mens den sy­døst­li­ge del af lan­det for­blev un­der fransk kon­trol - le­det fra Vi­chy.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.