FAKTA

BT - - NYHEDER -

Dan­mark un­der­skrev FNs flygt­nin­ge­kon­ven­tion, som det før­ste land i ver­den, 4. de­cem­ber 1952, og den har si­den dan­net grund­lag for den dan­ske asyl­lov­giv­ning. 145 lan­de har un­der­skre­vet kon­ven­tio­nen. Iføl­ge kon­ven­tio­nen er man flygt­ning, hvis man i det land, hvor man har stats­bor­ger­skab, er for­fulgt på grund af sin ra­ce,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.