An­de­pro­du­cent til­ba­ge­kal­der fle­re aen­der

BT - - NYHEDER -

Dansk And A/S, sel­ska­bet bag de me­get om­tal­te il­de­lug­ten­de ju­lea­en­der, ud­vi­der nu an­tal­let af aen­der, der bli­ver truk­ket til­ba­ge.

Sel­ska­bet tra­ek­ker nu al­le aen­der, der er pro­du­ce­ret mel­lem den 9. de­cem­ber og den 21. de­cem­ber, til­ba­ge. Det sker på grund af ’for­bru­ger­nes sik­ker­hed’.

Fø­de­va­re­sty­rel­sen op­ly­ser søn­dag, at aen­der­nes lugt skyl­des for­da­erv. Sam­ti­dig ud­vi­des li­sten over bu­tik­ker og sel­ska­ber, der har købt aen­der fra Dansk And A/S, mar­kant.

Tid­li­ge­re tal­te li­sten Min Køb­mand, Me­ny, Spar, Su­per­land og Let­køb. Med ud­vi­del­sen af til­ba­ge­tra­ek­nin­gen er du­sin­vis af nye bu­tik­ker kom­met på li­sten. Det ta­el­ler blandt an­dre kend­te bu­tik­ker som Dansk Su­per­mar­ked, Lidl, Coop samt Lø­gis­mo­se og Aars­ti­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.