Over­svøm­mel­ser i Ala­ba­ma

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke ba­re i Dan­mark, der har va­e­ret sto­re ma­eng­der ned­bør de se­ne­ste da­ge. Og­så i den ame­ri­kan­ske stat Ala­ba­ma har de haft en grå og våd jul. Sto­re regn­ma­eng­der har få­et flo­den Pear Ri­ver i by­en El­ba til at gå over si­ne bred­der, og kun få me­ter ad­skil­ler nu van­det og kø­re­ba­nen på bro­en ved Ala­ba­ma Hig­hway 87. Ala­ba­ma har va­e­ret ramt af stormvejr og in­tenst sta­er­kt regn­vejr si­den i ons­dags. Vej­ret har og­så haft føl­ger for en­kel­te bor­ge­re, der er ble­vet evaku­e­ret fra de­res hu­se på grund af tor­na­do­er. I del­sta­ten Te­xas har uvej­ret og tor­na­do­er ko­stet fle­re men­ne­sker li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.