Nej, bu­tik­ker­ne er åb­ne på grund af et be­hov

BT - - DEBAT -

JO­A­CHIM B. OL­SEN

okay at ind­le­de ja­nu­ar­ud­sal­get al­le­re­de i de­cem­ber. Hvor­for skul­le det ik­ke va­e­re det? Jeg kan ik­ke se, hvad pro­ble­met skul­le va­e­re i, at folk køb­te tin­ge­ne nu i ste­det for to uger se­ne­re. Der er ik­ke no­get, der tvin­ger folk til at gå på ud­salg. Når bu­tik­ker­ne hol­der ud­salg nu, er det for­di, der er en ef­ter­spørgsel. Var der ik­ke det, vil­le bu­tik­ker­ne ik­ke gø­re det.

DET ER HELT

in­ter­es­se i at le­ve­re det, som folk ger­ne vil ha­ve. Det sker med ud­sal­get, og det er det, der kan tje­nes pen­ge på. Hvis der ik­ke var no­gen pen­ge at tje­ne, gjor­de de no­get an­det. Hvis man be­gynd­te at re­gu­le­re mu­lig­he­der­ne for at hol­de ud­salg, vil­le man re­gu­le­re mod be­folk­nin­gens og for­bru­ger­nes øn­sker.

DE­TAIL­HAND­LEN HAR EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.