Ja, vi skal gø­re op med over­for­bru­get

BT - - DEBAT -

RAS­MUS NORDQVIST

at folk li­ge har brugt for­mu­er på ga­ver, og det he­le så bli­ver sat ned. Hver gang ta­en­ker jeg, om det så er nød­ven­digt at kø­be dem in­den ud­sal­get. I ju­len og ved ud­salg dyr­ker vi over­for­bru­get. Det er den slem­me si­de af for­bru­ger­kul­tu­ren. Vi kø­ber ting til hin­an­den, vi ik­ke har br ug fo r, og ska­ber et unød­ven­digt for­brug. Det er et pa­ra­dig­me, vi skal gø­re op med. Ting skal la­ves bed­re, og de skal hol­de la­en­ge­re. På den må­de kan vi ska­be et bed­re for­brug.

DET ER SJOVT,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.