Byt­te-bra­get

BT - - NYHEDER -

BE­SPA­REL­SE Vi har byt­tet en trø­je til vo­res søn Ni­co­las, som var lidt for lil­le. For os er det sto­re ud­salgs­dag, og så be­ty­der det ik­ke no­get, at vej­ret er dår­ligt Na­na Ro­de­mann, 41 år, la­e­rer, Hels­in­gør Vi skal ha­ve byt­tet regntø­jet, som Jakob fik i ju­le­ga­ve. El­lers har vi va­e­ret i Hay for at byt­te en pu­de til en an­den far­ve, men de hav­de desva­er­re luk­ket Vi­be­ke Kvist, 49 år, køk­ken­chef, Sø­borg Jeg var her al­le­re­de klok­ken syv, hvor jeg stod i kø i Ma­ga­sin. Jeg valg­te at ta­ge ud så tid­ligt som mu­ligt for at sik­re mig, at det ik­ke bli­ver ud­solgt Julie Berg Sch­midt (th), 32 år, for­sker, Nør­re­bro

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.