’Mus­li­mer må for­bed­re is­lams ima­ge’

BT - - NYHEDER -

Irans shi­amus­lim­ske pra­esi­dent Has­san Rouha­ni si­ger, at det er mus­li­mer, som må for­bed­re op­fat­tel­sen af is­lam, ef­ter at den er ble­vet ska­det af vold udø­vet af ra­di­ka­li­se­re­de grup­per som sunni­mus­lim­ske Is­la­misk Stat.

»Det er vo­res største pligt at ret­te op på op­fat­tel­sen af is­lam i den glo­ba­le opinion, si­ger Rouha­ni, som søn­dag holdt en tv-trans­mit­te­ret ta­le i Te­he­ran om is­la­misk en­hed.

Ud­ta­lel­ser­ne er us­a­ed­van­li­ge, når de kom­mer fra en le­der i Iran, som of­te gi­ver re­li­gio­nens ’fjen­der’ skyl­den for pro­ble­mer­ne i Mel­le­mø­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.