Ki­nas et­barns­po­li­tik er nu af­skaf­fet

BT - - NYHEDER -

Ki­nas om­strid­te et­barns­po­li­tik blev søn­dag of­fi­ci­elt af­slut­tet, da en ny lov, der til­la­der al­le gif­te par at få to børn, blev un­der­skre­vet i Bei­jing.

Ki­nas kom­mu­ni­sti­ske le­de­re har ik­ke mindst truf­fet be­slut­nin­gen på bag­grund af pro­ble­mer med en al­dren­de be­folk­ning og en sta­dig min­dre ar­bejds­styr­ke. Eks­per­ter vur­de­rer dog, at lova­en­drin­gen kom­mer for sent og kun får min­dre ef­fekt på be­folk­nings­struk­tu­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.