Godt år for vå­be­nin­du­stri­en

BT - - NYHEDER -

Et ubå­ds­køb for 347 mil­li­ar­der kro­ner er blandt de spek­taku­la­e­re kon­trak­ter, som vå­be­nin­du­stri­en ind­gik i 2015.

Iføl­ge det sven­ske freds­forsk­nings­in­sti­tut Sipri er der i 2015 ble­vet om­sat vå­ben og mi­li­ta­ert ud­styr for op mod 2.800 mil­li­ar­der kro­ner, skri­ver Svenska Dag­bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.