Sart hud

BT - - NYHEDER -

Fo­re­stil dig at va­e­re 14 år, og al­le di­ne drøm­me for frem­ti­den er bri­stet, for­di du skal ka­em­pe med en liv­stru­en­de hud­syg­dom, der oven i kø­bet gi­ver dig kon­stan­te smer­ter. Det sce­na­rio er vir­ke­lig­he­den for den 14-åri­ge ca­na­di­ske dreng Jo­nat­han Pi­t­re. Han li­der af den yderst sja­eld­ne hud­syg­dom epi­der­mo­ly­sis bul­losa, som gør, at hans hud fal­der sam­men ved det mind­ste puf. Vab­ler da­ek­ker det me­ste af hans hud, som nemt bli­ver skra­el­let af, hvis han er uhel­dig. Hans mor Tina Boileau op­var­ter ham fra mor­gen til af­ten og hja­el­per ham med at la­eg­ge ban­da­ger, så han und­går fa­re­tru­en­de in­fek­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.