For­gif­tet bad

BT - - NYHEDER -

Dha­ka Ha­za­ri­bagh-om­rå­det i Bang­la­desh er kendt for sin gar­ve­ri-in­du­stri, som hvert år frem­stil­ler mil­li­o­ner af la­e­der­pro­duk­ter. Om­rå­det er et af de 10 mest for­gif­te­de om­rå­der i ver­den. In­du­stri­en er kendt for at ha­ve far­li­ge ar­bejds­for­hold for de an­sat­te, som og­så ta­el­ler helt små børn. På bil­le­det ses 11-åri­ge Miraj, der hver dag op­le­ver ar­bejds­for­hold, der kan va­e­re kra­eft­frem­kal­den­de på grund af ar­bej­det med ke­mi­ka­li­er. Ved flo­den Buri­gan­ga, der lig­ger i om­rå­det, ud­le­der gar­ve­ri-in­du­stri­en hvert år 22.000 ku­bik­li­ter gif­taf­fald. Bil­le­der­ne er en del af bil­led­sam­lin­gen fra Barcroft TVs 2015 Pi­c­tu­res of The Year.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.