Sej­rs­fest uden a

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

2010:

2011:

2012:

2013:

2014:

2015:

Ef­ter de før­ste 60 mi­nut­ters spil­le­tid var stil­lin­gen 25-25. Så var der dømt om­kamp. Her slog de dan­ske lands­holds­spil­le­re Sti­ne Jør­gen­sen og Lou­i­se Bur­gaard til med to af FCMs tre fuld­tra­ef­fe­re.

»Jeg vil ik­ke på­stå, at der var ta­le om sport­s­lig oprejsning oven på VM. Det er to vidt for­skel­li­ge ting. Men det var rart at ven­de det tru­en­de ne­der­lag til po­kal­tri­umf. Det gi­ver he­le vo­res trup et men­talt boost før de vig­ti­ge liga- og Cham­pions Le­ague-kam­pe, der ven­ter for­an os,« sag­de Sti­ne Jør­gen­sen og blev bak­ket op i sit syns­punkt af Lou­i­se Bur­gaard:

»Li­ge så stor min skuf­fel­se er over lands­hol­dets VM-sjet­te­plads, na­e­sten li­ge så glad og stolt er jeg over sej­ren i po­kal­fi­na­len. Og at jeg score­de vo­res sid­ste mål, som af­gjor­de kam­pen, gør kun gla­e­den end­nu stør­re,« sag­de Lou­i­se Bur­gaard, der for­tal­te, at hun har brugt nog­le af juledagene til at eva­lu­e­re sin VMpra­e­sta­tion.

»Ik­ke alt var li­ge godt. Blandt an­det skal jeg in­den vi sam­les igen i marts før kam­pe­ne i EM- og OL-kva­li­fi­ka­tio­nen ha­ve for­bed­ret de­tal­jer i mit for­svars­spil,« sag­de Lou­i­se Bur­gaard. En vin­der­klub Po­kal­sej­ren be­kom FCM-le­del­sen vel.

»Vi har am­bi­tio­ner om at va­e­re en ’vin­der­klub’. Sej­ren er med til at de­fi­ne­re vo­res selv­for­stå­el­se,« sag­de sport­s­chef Hans Pe­ter Riis, der ser frem til for­å­rets grup­pe­spil i Cham­pions Le­ague.

»Vi har tre po­int med over i ho­ved­run­den fra grund­spil­let. Men vi er hav­net i pul­je med Bu­duc­nost, CSM Bucu­re­sti, Säve­hof, Vard­ar Skopje og Györ, så vo­res mu­lig­he­der for at spil­le os vi­de­re i tur­ne­rin­gen ser på pa­pi­ret van­ske­li­ge ud. Der er dog in­gen som helst tvivl om, at vi ser frem mod ud­for­drin­gen,« sag­de Hans Pe­ter Riis.

na­tur­lig­vis

Vi­borg HK - Team Tvis 36-28 Nycke Groot, Team Tvis Holste­bro

Vi­borg HK - Team Es­b­jerg 33-28 Lot­te Gri­gel, Team Es­b­jerg

FCM - KIF Vej­en 28-21 Nycke Groot, FCM Hånd­bold

Vi­borg HK - FCM 26-21 Sus­an Thors­gaard, FCM Hånd­bold

FCM - Team Tvis 32-26 Nycke Groot, FCM Hånd­bold

FCM - Vi­borg HK 28-26 Rik­ke Skov, Vi­borg HK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.